Lennox Hearth SP5050 Bluetooth Headset User Manual


 
97
Jabra JX10 Bluetooth headset
7 SLIK TAR DU VARE PÅ HØYTTALERTELEFONEN
Lagre alltid Jabra SP5050 med strømmen av – og på et sikkert
sted.
Unngå lagring ved ekstreme temperaturer (over 45 °C –
inkludert direkte sollys – eller under -10 °C). Lagring ved
ekstreme temperaturer kan redusere batteriets levetid og
påvirke ytelsen. Høye temperaturer kan også svekke
virkemåten.
Jabra SP5050 må ikke utsettes for regn eller andre væsker.
8 OFTE STILTE SPØRSMÅL
Jeg hører knitrelyder
For beste lydkvalitet må du ha mobiltelefonen og Jabra SP5050
i hverandres synsfelt.
Jeg hører ikke noe i høyttalertelefonen
Øk volumet på høyttalertelefonen.
Sørg for at høyttalertelefonen er koblet sammen med telefo
nen.
Sørg for at telefonen er tilkoblet høyttalertelefonen – hvis den
ikke vil tilkobles enten via telefonens Bluetooth-meny eller
ved at du trykker kort på svar/avslutt-knappen, må du følge
oppkoblingsprosedyren (se del 3).
Jeg har oppkoblingsproblemer selv om telefonen angir noe
annet.
Du kan ha slettet headsettforbindelsen i mobiltelefonen. Følg
oppkoblingsprosedyren i punkt 3.
Vil Jabra SP5050 fungere med annet Bluetooth-utstyr?
Jabra SP5050 kan fungere sammen med mobiltelefoner med
Bluetooth-funksjonalitet. Det kan også brukes sammen med
andre Bluetooth-enheter som er kompatible med Bluetooth-
versjon 1.1, 1.2 eller 2.0 og støtter en headsett- og/eller hånd-
friprol.
Får ikke brukt ring opp på nytt eller stemmestyrt oppringing
Disse funksjonene avhenger av om de støttes på telefonen din.
Sjekk telefonhåndboken hvis du trenger mer informasjon.