Lennox Hearth SP5050 Bluetooth Headset User Manual


 
144
Jabra JX10 Bluetooth headset
1. Kuulokkeen lataaminen
Varmista ennen käyttöä, että Jabra SP5050 on täysin latautunut
kahden tunnin ajan. Käytä vain laitteen mukana toimitettua
latauslaitetta. Älä käytä muita latauslaitteita. Muutoin Jabra
SP5050 voi vaurioitua.
Kytke kuuloke kuvan 2 mukaisella tavalla. Kun autolatauslaitteen
merkkivalo palaa tasaisesti punaisena, kuuloke latautuu. Kun
merkkivalo palaa vihreänä, kuuloke on täysin latautunut.
2. Kuulokkeen kytkeminen päälle ja pois
Voit kytkeä kuulokkeen päälle painamalla vastaus-/lopetus-
painiketta (katso kuvaa 1).
Virran merkkivalo syttyy. Yhteystilan merkkivalo vilkkuu kahdesti
kahden sekunnin välein, kunnes Jabra SP5050:n ja matkapuheli-
men välille on muodostunut yhteys. Tämän jälkeen se palaa
tasaisesti sinisenä.
Voit katkaista virran kuulokkeesta pitämällä vastaus-/lopetus-
painiketta painettuna, kunnes näet sarjan välähdyksiä.
Jabra AutoO -toiminto katkaisee kuulokkeesta virran automaat-
tisesti 15 minuutin kuluessa matkapuhelinyhteyden katkeamises-
ta. Kun jätät SP5050-kuulokkeen autoon, siitä ei tarvitse katkaista
virtaa, sillä virta katkeaa automaattisesti.
3. Laiteparin muodostaminen matkapuhelimen kanssa
Jabra SP5050 -kuulokkeesta ja matkapuhelimesta on muodostet-
tava laitepari ennen käyttöä.
1. Jabra Autopairing siirtää kuulokkeen automaattisesti parin-
muodostustilaan, kun se käynnistetään ensimmäistä kertaa.
2. Aseta Bluetooth-puhelin ”löytämään” Jabra SP5050.
Noudata puhelimen käyttöoppaan ohjeita. Yleensä ensin siir-
rytään puhelimen asetus-, yhteys- tai Bluetooth-valikkoon, josta
valitaan toiminto, jolla löydetään tai lisätään Bluetooth-laite*.
Kuvassa 3 on esimerkki tyypillisestä matkapuhelimesta.