Lennox Hearth SP5050 Bluetooth Headset User Manual


 
123
Jabra JX10 Bluetooth headset
Hur tömmer jag listan på ihopparade enheter i SP5050?
Tryck på och håll kvar de tre knapparna volym upp, volym ner
och svara/avsluta under 7 sekunder.
9 BEHÖVER DU MER HJÄLP?
Sverige 020792522
Scandinavian support.no@jabra.com
10 VARNING
Säkerhetsanvisningar
1. Innan du börjar använda denna produkt, följ dessa steg:
Innan du slår på högtalartelefonen, vrid ner volymkontrollen
till lägsta läget och vrid sedan långsamt upp ljudvolymen till en
behaglig nivå.
2. Vid användning av denna produkt:
Håll ljudvolymen på lägsta möjliga nivå och undvik att använda
högtalartelefonen i bullriga miljöer där du kan vara benägen
att öka volymen
Om du måste öka ljudstyrkan, vrid då upp volymkontrollen
långsamt; och
Om du börjar uppleva obehag eller ringljud i öronen, sluta då
snarast att använda högtalartelefonen och kontakta en läkare.
Om du fortsätter att ha hög ljudvolym kan öronen vänja sig vid
ljudstyrkan, vilket i sin tur kan leda till permanenta hörselskador
utan att du upplever något obehag.
Att använda högtalartelefonen samtidigt som du kör bil, motor-
cykel, båt eller cyklar kan vara farligt, och är dessutom olagligt
i vissa länder. Kontrollera den lokala lagstiftningen. Var försiktig
när du använder högtalartelefonen samtidigt som du ägnar dig
åt någon aktivitet som kräver full koncentration. Vi rekommen-
derar att du, medan du ägnar dig åt någon sådan aktivitet, tar
bort högtalartelefonen från öronen eller stänger av den så att du
inte distraheras och undviker att drabbas av olyckshändelse eller
skador.
3. Förvara utom räckhåll för barn:
De plastpåsar som produkten och tillhörande delar är förpackade
i får inte användas som leksaker för barn. Själva påsarna eller de