Lennox Hearth SP5050 Bluetooth Headset User Manual


 
170
Jabra JX10 Bluetooth headset
1. A fejhallgató feltöltése
Használat előtt a Jabra SP5050 headset akkumulátorát legalább 2
óráig kell tölteni.
. Csak a dobozban található töltőket használja. Más eszközök
töltőit ne használja, mert a Jabra SP5050 tönkremehet.
Csatlakoztassa a kihangosítót a 2. ábrán látható módon. Amikor az
autó töltőjének LED lámpája pirosan világít, a headset akkumulá-
tora töltődik. A feltöltés befejezésekor a LED zöld színben világít.
2. A kihangosító be- és kikapcsolása
Nyomja meg a hívásfogadás / –befejezés gombot (1. ábra).
A bekapcsolásjelző lámpa bekapcsol. A csatlakozásjelző 2 má-
sodpercenként kétszer felvillan, míg a Jabra SP5050 csatlakozik a
mobiltelefonhoz – ezután kékre vált.
A kihangosító kikapcsolásához nyomja meg a hívásfogadás /
-befejezés gombot, míg több felvillanást nem lát.
A Jabra AutoO üzemmódban a kihangosító automatikusan
kikapcsol 15 perccel azután, hogy megszakadt a kapcsolata
a mobiltelefonnal. Nem számít, hogy kikapcsolja-e az SP5050
készüléket, amikor kiszáll az autóból – az SP5050 gondoskodik
magáról.
3. Párosítás a telefonnal
Mielőtt használatba venné a Jabra SP5050 készüléket, párosítania
kell azt telefonjával.
1. A Jabra Autopairing funkcióval a kihangosító automatikusan
megkezdi a párosítást, amikor először bekapcsolja.
2. Állítsa a Bluetooth telefont “Keresés” üzemmódba a Jabra
SP5050 megkereséséhez. Kövesse a telefon használati útmu-
tatóját. Ez általában magában foglal egy “beállítás”, “Csatla-
kozás” vagy “Bluetooth” menübe való belépést a telefonban és
a Bluetooth eszközök keresésének vagy hozzáadásának
opcióját.* (Lásd a példát a 3. ábrán egy tipikus mobiltelefon
esetében.)