Lennox Hearth SP5050 Bluetooth Headset User Manual


 
187
Jabra JX10 Bluetooth headset
Nie można użyć funkcji ponownego wybierania ostatniego
numeru lub wybierania głosowego
Dostępność tych funkcji zależy od możliwości telefonu.
Dodatkowe informacje zawiera instrukcja obsługi telefonu.
Zestaw słuchawkowy nie reaguje na naciśnięcia przycisków
Zresetuj zestaw słuchawkowy SP5050, wsuwając spinacz do
papieru w otwór resetowania z tyłu słuchawki.
Chcę skasować listę urządzeń połączonych z zestawem
słuchawkowym SP5050
Naciśnij jednocześnie przyciski zmniejszania/zwiększania
głośności wraz z przyciskiem odbierania/kończenia połączenia i
przytrzymaj przez 7 sekund.
9 7DODATKOWE INFORMACJE
International 00800 722 52272
English support.uk@jabra.com
10 UWAGA!
Zasady bezpieczeństwa
1. Przed przystąpieniem do użytkowania tego produktu
należy wykonać poniższe czynności:
przed użyciem słuchawek ustawić najniższy poziom głośności,
a następnie powoli ustawić wymagany, komfortowy poziom
głośności.
2. W trakcie korzystania z tego produktu
Należy utrzymywać możliwie niski poziom głośności i unikać
używania słuchawki w hałaśliwym otoczeniu, w którym może
zajść potrzeba ustawienia wysokiego poziomu głośności.
Jeśli zachodzi konieczność zwiększenia poziomu głośności,
należy to robić powoli.
A następnie:
Jeśli ustawiony poziom głośności powoduje dyskomfort
lub efekt dzwonienia w uszach, należy natychmiast zaprzestać
użytkowania słuchawki i zasięgnąć porady lekarza.
Dalsze używanie słuchawek przy wysokim poziomie głośności
może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu bez wyczuwalnego
dyskomfortu.