Lennox Hearth SP5050 Bluetooth Headset User Manual


 
216
Jabra JX10 Bluetooth headset
11 GARANTI
Sınırlı Iki (2) Yıl Garanti
GN Netcom A/S, ürünün, satın alma tarihinden sonraki iki (2) yıl
içinde (“Garanti Süresi”) malzeme ve işçilikten (aşağıda belirtilen
koşullara bağlı olarak) kaynaklanacak hatalar içermeyeceğini
garanti etmektedir. Garanti Süresi içinde GN, bu ürünü ya da
arızalı parçaları onaracak ya da değiştirecektir (GN’in kararına bağlı
olarak) (“Garanti Hizmeti”). Onarım ya da değiştirme ticari olarak
mümkün değilse ya da zamanında yapılamıyorsa, GN, etkilenen
ürün için ödenen satın alma tutarını size geri iade etmeyi seçebilir.
Bu garanti koşulları altında yapılacak onarım ya da değiştirme,
size, garanti süresini uzatma ya da garanti süresinin yeniden
başlatılması hakkı vermez.
Bu Garanti Kapsamında Talepler
Garanti Hizmeti almak için lütfen ürünü satın aldığınız GN bayisiyle
görüşün; ya da müşteri desteğiyle ilgili daha fazla bilgi almak için
www.gnnetcom.com ya da www.jabra.com sitelerine bakın.
Bu Ürünü bayiye getirmeniz; ya da orijinal ambalajında ya da ben-
zer derecede koruma sağlayacak başka bir ambalajda bayi veya
GN’e (www.gnnetcom.com ya da www.jabra.com’de belirtiliyorsa)
göndermeniz gerekecektir.
Ürünün GN’e gönderilme masraarı size ait olacaktır. Ürün garanti
kapsamındaysa, GN, servis işlemlerinin bu garanti kapsamı altında
tamamlanmasının ardından ürün geri gönderilmesi masrafını
üstlenecektir. Garanti kapsamında olmayan, ya da garanti
kapsamında onarım gerektirmeyen ürünlerin iadesindeki nakliye
ücreti sizden alınacaktır.
Garanti Hizmet’i alabilmek için aşağıdaki bilgilerin verilmesi gerek-
mektedir: (a) ürün, ve (b) satıcının adını ve adresini, satın alınma
tarihini ve ürün türünü açık belirten, ürünün Garanti Süresi içinde
olduğunu kanıtlayan satın alma belgesi. Lütfen ayrıca (c) ürünün
hangi adrese geri gönderileceğini, (d) gündüz size ulaşılabilecek
bir telefon numarasını ve (e) geri gönderme nedeninizi de ayrıca
belirtin.
GN/Jabra’nın çevresel atıkların azaltılması çabalarının bir parçası
olarak üründe, bazıları yenilenerek değiştirilen kullanılmış
parçalardan oluşan bileşenler bulunabilir. Kullanılan bileşenlerin
tamamı GN/Jabra’nın yüksek kalite standartlarına, GN ürünlerinin
performans ve güvenilirlik koşullarına uygundur. Değiştirilen
parçalar ya da bileşenler, GN’in malı olur.