Lennox Hearth SP5050 Bluetooth Headset User Manual


 
147
Jabra JX10 Bluetooth headset
7 KUULOKKEESTA HUOLEHTIMINEN
Jabra SP5050 tulee säilyttää turvallisessa paikassa virta katkais-
tuna.
Vältä säilyttämistä yli 45 °C:n ja alle -10 °C:n lämpötilassa tai
suorassa auringonpaisteessa. Muutoin akun käyttöikä voi
lyhentyä tai seurauksena voi olla toimintahäiriöitä. Korkeat
lämpötilat voivat myös vaikuttaa laitteen toimintaan.
Älä käytä Jabra SP5050 -kuuloketta sateessa äläkä anna sen
kastua. jäljellä vähemmän kuin tunti.
8 ONGELMANRATKAISU JA USEIN KYSYTTYJÄ
KYSYMYKSIÄ
Kuulokkeesta kuuluu ritiseviä ääniä.
Äänenlaatu on paras, kun Jabra SP5050 on suorassa näköyhtey
dessä matkapuhelimeen.
Kuulokkeesta ei kuulu mitään.
Lisää matkapuhelimen äänenvoimakkuutta.
Varmista, että kuuloke on yhdistetty puhelimeen.
Varmista, että puhelimen ja kuulokkeen yhteys on toiminnassa.
Jos yhteys ei muodostu joko puhelimen Bluetooth-valikosta tai
vastaus-/lopetuspainiketta napsauttamalla, muodosta laitepari
uudelleen. Lisätietoja on kohdassa 3.
Laiteparin muodostaminen ei onnistu, vaikka puhelin
ilmaisee toisin.
Olet saattanut poistaa kuulokkeen laitepariasetukset puhe
limestasi. Toimi osassa 3 annettujen laiteparinmuodostusohjei-
den mukaisesti.
Toimiiko Jabra SP5050 muiden Bluetooth-laitteiden kanssa?
Jabra SP5050 on suunniteltu toimimaan useimpien Bluetooth-
matkapuhelimien kanssa. Se saattaa toimia myös muiden,
Bluetooth-version 1.1, 1.2 tai 2.0 kanssa yhteensopivien kuu-
loke- ja/tai handsfree-proileja tukevien laitteiden kanssa.
Puheluita ei voi soittaa äänikomentojen avulla eikä valita
uudelleen.
Nämä toiminnot ovat käytössä ainoastaan, jos puhelimesi
tukee niitä.