Lennox Hearth SP5050 Bluetooth Headset User Manual


 
149
Jabra JX10 Bluetooth headset
3. Pidä laite poissa lasten ulottuvilta.
Tuotteen ja sen osien suojamuovit eivät ole lasten leikkikaluja.
Muovipussi tai sen sisältämät monet pienet osat voivat suuhun
joutuessaan aiheuttaa tukehtumisvaaran. Älä yritä purkaa tuotetta
itse. Käyttäjät eivät voi vaihtaa tai korjata mitään laitteen sisällä
olevia osia.
Vain valtuutettu jällenmyyjä tai huoltoliike saa avata tuotteen. Jos
jokin laitteen osa on vaihdettava jostain syystä, kuten normaalin
kulumisen tai rikkoutumisen vuoksi, ota yhteys jälleenmyyjään.
Vältä tuotteen altistumista sateelle tai muille nesteille.
Hävitä tuote paikallisten määräysten ja säädösten mukaisesti.
www.gnnetcom.com/weee
4. ACA TS028 – Käyttäminen syttyvien kaasujen läsnäollessa
Älä käytä kuuloketta paikassa, jossa on syttyvien kaasujen aiheut-
tama räjähdysvaara.
11 TAKUU
Yhden vuoden rajoitettu takuu
GN Netcom A/S, takaa, että tämä tuote on materiaalien ja valm-
istustyön osalta jäljempänä lueteltujen ehtojen ollessa voimassa
virheetön kahden (2) vuoden ajan ostopäivästä sen ostopäivästä
(“takuuaika”). GN korjaa tai vaihtaa tämän tuotteen vialliset osat
oman harkintansa mukaisesti (“takuuhuolto”). Jos korjaaminen tai
vaihtaminen ei ole taloudellisesti järkevää tai aikaa kuluu liikaa,
GN voi hyvittää tuotteen ostohinnan. Korjaaminen tai vaihtamin-
en tämän takuun nojalla ei aloita uutta takuukautta.
Takuuhuollon saaminen
Saat takuuhuoltoa ottamalla yhteyden GN:n jälleenmyyjään, jolta
ostit tämän tuotteen. Lisätietoja tuesta on osoitteissa www.gn-
netcom.com tai www.jabra.com.
Palauta tämä tuote jälleenmyyjälle tai lähetä se jälleenmyyjälle tai
GN:lle alkuperäisessä tai yhtä hyvin suojaavassa pakkauksessa (jos
osoitteessa www.gnnetcom.com tai www.jabra.com kehotetaan
tekemään näin).
Vastaat tuotteen lähetyskuluista GN:lle. Jos tuotteen takuu on
voimassa, GN maksaa tuotteen palauttamisen tämän takuun
nojalla tehdyn huollon jälkeen. Jos takuu ei ole voimassa tai taku-
ukorjausta ei tarvita, maksat tuotteen paluukuljetuksen.