Lennox Hearth SP5050 Bluetooth Headset User Manual


 
100
Jabra JX10 Bluetooth headset
Du må bære kostnadene ved forsendelsen av dette produktet til
GN. Hvis Produktet dekkes av garantien, vil GN bære kostnadene
ved å sende produktet tilbake til deg etter at servicearbeidet i
henhold til denne garantien er ferdigstilt. Du vil bli belastet med
kostnadene for retur av produkter som ikke dekkes av garantien
eller som krever reparasjon som ikke dekkes av garantien.
Følgende informasjon må legges ved for å få Garantiservice: (a)
produktet, og (b) kjøpsbevis, som klart angir navnet og adressen
til selgeren, kjøpsdato og produkttype, som er beviset på at dette
produktet er innenfor Garantiperioden. Legg også ved din re-
turadresse, (d) telefonnummer på dagtid og (e) årsaken til returen.
Som en del av GN/Jabras bestrebelser på å redusere miljøskadelig
avfall, ber vi deg ha forståelse for at produktet kan bestå av
resirkulert utstyr som inneholder brukte komponenter, der noen
kan være omarbeidet. De brukte komponentene tilfredsstiller
GN/Jabras høye kvalitetsstandarder og GNs produktytelser og pål-
itelighetsspesikasjoner. Vi forutsetter at du forstår at erstattede
deler eller komponenter er GNs eiendom.
Garantibegrensning
Denne garantien er bare gyldig for den opprinnelige kjøperen og
vil automatisk bli avsluttet før utløpsdatoen hvis dette produktet
blir solgt eller på annen måte overført til en annen part. Garantien
som GN yter i denne erklæringen gjelder bare for produkter som
er kjøpt for eget bruk og ikke for videresalg. Den gjelder ikke
for kjøp av åpnede produkter som selges ”som forevist” og uten
garanti.
Spesielt unntatt garantien er forbrukskomponenter med beg-
renset levetid som er utsatt for normal slitasje, som mikrofonskjer-
mer, ørepropper, modulære plugger, øreplugger, dekorativ nish,
batterier og annet ekstrautstyr.
Denne garantien er ikke gyldig hvis fabrikkmerking som
serienummer, datokodemerkelapp eller produktmerkelapp er
endret eller ernet fra produktet.
Denne Garantien dekker ikke kosmetiske skader eller skader som
skyldes feil bruk, misbruk, uaktsomhet, naturkatastrofer, ulykker,
demontering eller modisering av, eller av noen del av, produktet.
Denne Garantien dekker ikke skader som skyldes feil bruk,
vedlikehold eller installasjon, eller forsøk på reparasjon av noen
andre enn GN eller en GN-forhandler som er autorisert til å foreta
garantiarbeid. Alle uautoriserte reparasjoner vil gjøre garantien
ugyldig.