Lennox Hearth SP5050 Bluetooth Headset User Manual


 
129
Jabra JX10 Bluetooth headset
1 DĚKUJEME
Děkujeme vám, že jste si koupili hlasitý reproduktor Jabra SP5050
Bluetooth. Doufáme, že budete s tímto produktem spokojeni!
Tento návod k použití vás seznámí se všemi funkcemi vašeho
nového hlasitého reproduktoru.
Hlasité reproduktory dokáží vytvářet hlasitý zvuk a velmi vysoké
tóny. Pokud byste se vystavovali extrémním zvukům, mohli byste
si způsobit trvalé poškození sluchu. Hlasitost se může lišit podle
podmínek, například podle vámi používaného telefonu, jeho
příjmu a nastavení hlasitosti a také podle prostředí. Než začnete
tuto náhlavní sadu používat, přečtěte si níže uvedené pokyny.
2 POPIS PRODUKTU JABRA SP5050
1
Tlačítko přijetí/ukončení hovoru
2
Tlačítko zvýšení hlasitosti
3
Tlačítko snížení hlasitosti
4
Nabíjecí konektor
5
Světelný indikátor napájení
6
Indikátor stavu připojení
7
Indikátor stavu volání
8
Indikátor nízkého stavu baterie
4
3
5
6
7
812
Fig. 1
Fig. 2