Lennox Hearth SP5050 Bluetooth Headset User Manual


 
101
Jabra JX10 Bluetooth headset
REPARASJONER ELLER ERSTATNINGER SOM YTES I HENHOLD TIL
DENNE GARANTIEN ER FORBRUKERENS ENESTE RETTIGHET TIL UT-
BEDRING. GN KAN IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR NOEN TILFELDIG
SKADE ELLER FØLGESKADE FOR BRUDD PÅ NOE UTTRYKKELIG EL-
LER INDIREKTE GARANTI FOR DETTE PRODUKTET. BORTSETT FRA
I DEN UTSTREKNINGEN DET ER FORBUDT VED LOV, ER DENNE GA-
RANTIEN EKSKLUSIV OG ER I STEDET FOR ALLE ANDRE UTTRYKTE
OG INDIREKTE GARANTIER UANSETT TYPE, INKLUDERT, MEN IKKE
AVGRENSET TIL, GARANTI FOR SALGBARHET OG EGNETHET FOR
PRAKTISKE FORMÅL.
MERK: Denne garantien gir deg spesikke juridiske rettigheter. Du
kan ha andre rettigheter som varierer fra sted til sted. Noen juris-
diksjoner tillater ikke utelukkelse eller begrensninger av tilfeldig
skade eller følgeskade eller indirekte garantier, slik at de oven-
stående ekskluderingene trenger ikke å gjelde for deg. Denne
garantien påvirker ikke dine juridiske (lovmessige) rettigheter i
henhold til de gjeldende eller lokale lovene i ditt land.
12 SERTIFISERING
CE
Dette produktet er CE-merket i overensstemmelse med R &
TTE-direktivet (99/5/EC). GN Netcom meddeler herved at dette
produktet er i overensstemmelse med viktigste kravene og andre
relevante betingelser i 1999/5/EC-direktivet.
Få mer informasjon ved å gå inn på www.jabra.com
I EU er dette apparatet ment å brukes i Østerrike, Belgia, Kypros,
Den tsjekkiske republikk, Danmark, Estland, Finland, Frankrike,
Tyskland, Hellas, Ungarn, Irland, Italia, Latvia, Litauen, Luxem-
bourg, Malta, Polen, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige,
Nederland, Storbritannia, og innen EFTA i Norge, Sveits og Island.
Bluetooth
Ordet, merket og logoen ”Bluetooth®” eies av Bluetooth SIG,
Inc, og ethvert bruk av dette merket av GN Netcom er under
lisens. Andre varemerker og varenavn er deres respektive eieres
eiendom.