Lennox Hearth SP5050 Bluetooth Headset User Manual


 
22
Jabra JX10 Bluetooth headset
Du skal returnere produktet til forhandleren eller sende det til
denne eller GN (hvis det fremgår af www.gnnetcom.com eller
www.jabra.com) i originalemballagen eller i emballage, der giver
samme beskyttelse.
Forsendelsesomkostninger ved returnering af produktet til
GN skal afholdes af dig. Hvis produktet er dækket af garant-
ien, afholdes forsendelsesomkostningerne, ved returnering af
produktet til dig efter servicen er udført, af GN i henhold til denne
begrænsede garanti. Du skal betale forsendelsesomkostningerne
i forbindelse med returnering af produkter til dig, som ikke er
dækket af garantien, eller som ikke kræver garantireparation.
Følgende skal oplyses for at opnå Garantiservice: (a) produkt og
(b) dokumentation for køb, hvoraf navn og adresse på sælgeren
tydeligt fremgår, købstidspunkt og produkttype, hvilket betragtes
som dokumentation for at produktet falder indenfor garantipe-
rioden. Oplys endvidere (c) returadresse. (d) telefonnummer i
dagtimerne og (e) årsag til returnering.
Som en del af GN/Jabra’s bestræbelser på at reducere mængden
af miljøaald er det vigtigt, at du er indforstået med, at produktet
kan indeholde genbehandlet udstyr, der omfatter brugte
komponenter, hvoraf nogle er blevet genbearbejdet. Alle brugte
komponenter lever op til GN/Jabra’s høje kvalitetsstandarder og er
i overensstemmelse med GN’s specikationer for produktydeevne
og pålidelighed. Du accepterer endvidere, at udskiftede dele eller
komponenter bliver GN’s ejendom.
Garantibegrænsning
Garantien er kun gældende for den oprindelige køber og bort-
falder automatisk forud for udløb, hvis produktet sælges eller
på anden måde overdrages til anden part. Den garanti, GN yder
i henhold til nærværende bestemmelser, er kun gældende for
produkter, der er købt til brug og ikke til videresalg. Garantien
gælder ikke for “open box-køb”, der sælges “som beset” og uden
garanti.
Komponenter med en begrænset levetid, der udsættes for almin-
delig slitage, som f.eks. mikrofon-vindhætter, ørepuder, modulære
kontakter, ørestykker, dekorativt udstyr, batterier og andet tilbe-
hør er ikke dækket af garantien.
Garantien er ugyldig, hvis serienummer, datomærkat eller
produktmærkat er ændret eller ernet fra produktet.
Garantien dækker ikke kosmetisk beskadigelse eller beskadigelse