Lennox Hearth SP5050 Bluetooth Headset User Manual


 
120
Jabra JX10 Bluetooth headset
3. Telefonen upptäcker Jabra SP5010.
Du får sedan en fråga om du vill para ihop telefonen med
högtalartelefonen. Acceptera genom att trycka på ”Yes” eller
”OK” på telefonen och bekräfta med lösenord eller PIN-kod =
0000 (4 nollor). När enheterna har parats ihop visar telefonen
en bekräftelse.
4. Om ihopparningen misslyckades, upprepa då stegen 1 till 3.
Du kan själv ställa in Jabra SP5050 i ihopparningsläge om du vill
para ihop den med en ny mobiltelefon.
1. Se till att högtalartelefonen är avstängd.
2. Håll knappen svara-/avsluta nedtryckt i ca 7 sekunder tills
indikeringen för anslutningsstatus börjar blinka.
3. Ställ in Bluetooth-telefonen för att upptäcka högtalartelefonen
enligt beskrivningen ovan.
5 HUR ...
Besvara ett samtal
Tryck lätt på knappen svara/avsluta
Avsluta ett samtal
Tryck lätt på knappen svara/avsluta
Ringa ett samtal
När du ringer ett samtal från mobiltelefonen, så överförs det
(beroende på telefonens inställningar) automatiskt till högta
lartelefonen. Om telefonen inte har stöd för den här funktionen
trycker du på knappen svara/ta emot på Jabra SP5050 för att
överföra samtalet till högtalartelefonen.
Avvisa ett samtal*
Tryck på knappen svara/avsluta när telefonen ringer för att
avvisa ett inkommande samtal. Beroende på telefoninställ-
ningarna, kommer personen som ringer att vidarebefordras till
röstbrevlådan eller höra en upptagetton.
Aktivera röstuppringning*
Tryck på knappen svara/avsluta. Du får bäst resultat om du
spelar in röstuppringningsfrasen via högtalartelefonen.
Du kan läsa mer om den här funktionen i bruksanvisningen till
telefonen.