Lennox Hearth SP5050 Bluetooth Headset User Manual


 
133
Jabra JX10 Bluetooth headset
Aktivace hlasového vytáčení*
Stiskněte tlačítko pro příjem/ukončení volání. Nejlepší
výsledky dosáhnete při záznamu povelu hlasového ovládání
prostřednictvím hlasitého reproduktoru. Další informace o
používání této funkce najdete v návodu k použití telefonu.
Opakované vytočení posledního čísla*
Poklepejte na tlačítko pro příjem/ukončení volání.
Nastavení zvuku a hlasitosti
Nastavte hlasitost klepnutím na tlačítko pro zvýšení nebo
snížení hlasitosti.
Chcete-li ztlumit zvuk, stiskněte současně tlačítko pro zvýšení a
snížení hlasitosti. Během ztlumeného volání se ozývá
upozornění pípáním.
Ztlumení zrušíte klepnutím na libovolné z tlačítek pro ovládání
hlasitosti.
Přesměrování volání
Stisknutím tlačítka pro příjem/ukončení volání přesměrujete
volání z produktu SP5050 do mobilního telefonu (nebo zpět do
hlasitého reproduktoru)
Přepnutí produktu SP5050 do režimu noční jízdy
Když je hlasitý reproduktor zapnutý a nachází se v pohotov -
ostním režimu, stiskněte tlačítka pro zvýšení a snížení hlasitosti
současně. Osvětlení zhasne. Dalším stisknutím můžete
osvětlení znovu zapnout. Po zapnutí osvětlení se hlasitý
reproduktor vždy zapne.
* Funkce označené pomocí * závisejí na tom, zda váš telefon
podporuje tyto funkce. Další informace naleznete v uživatelské
příručce k vašemu telefonu.