Lennox Hearth SP5050 Bluetooth Headset User Manual


 
164
Jabra JX10 Bluetooth headset
προϊόν βρίσκεται εντό τη Περιόδου Εγγύηση. Παρακαλούε
όπω αναφέρετε και την (γ) διεύθυνση επιστροφή, (δ) τον
τηλεφωνικό αριθό επικοινωνία, και (ε) τον λόγο επιστροφή.
Στο πλαίσιο των προσπαθειών των GN/Jabra για είωση
των περιβαλλοντικών ρύπων, αντιλαβάνεστε ότι το προϊόν
ενδεχοένω να αποτελείται από επιδιορθωένο εξοπλισό που
περιέχει εταχειρισένα έρη, ορισένα από τα οποία έχουν
επεξεργαστεί ξανά. Όλα τα εταχειρισένα έρη ανταποκρίνονται
στα υψηλά πρότυπα ποιότητα των GN/Jabra και είναι σύφωνα
ε τι προδιαγραφέ απόδοση και αξιοπιστία τη GN
Αντιλαβάνεστε ότι τα αντικατεστηένα τήατα ή συστατικά
έρη θα περάσουν στην κατοχή τη GN.
Περιορισμός Εγγύησης
Η παρούσα εγγύηση ισχύει όνο για τον αρχικό αγοραστή και θα
τερατιστεί αυτόατα πριν την εκπνοή τη σε περίπτωση που το
προϊόν πωληθεί ή εταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο. Η εγγύηση
που παρέχεται από τη GN στην παρούσα δήλωση ισχύει όνο
για προϊόντα που αγοράστηκαν για προσωπική χρήση και όχι για
εταπώληση. εν ισχύει για αγορέ προϊόντων από έκθεση που
πωλούνται «ω έχουν» και χωρί καία εγγύηση.
Ειδικώ εξαιρούνται από την εγγύηση αναλώσια τήατα ε
περιορισένη διάρκεια ζωή που υπόκεινται σε φυσική φθορά,
όπω καλύατα ικρόφωνου, αξιλαράκια αυτιών, αρθρωτά
βύσατα, ακουστικά, διακοσητικά τελειώατα, παταρίε και
άλλα εξαρτήατα.
Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει αν ο εργοστασιακό σειριακό
αριθό, ο κωδικό ηεροηνία τη ετικέτα ή η ετικέτα του
προϊόντο έχουν τροποποιηθεί ή αφαιρεθεί από το προϊόν.
Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει ζηιέ στην εφάνιση του
προϊόντο ή ζηιέ που οφείλονται σε κακή χρήση, κατάχρηση,
αέλεια, ακραία καιρικά φαινόενα, ατύχηα, αποσυναρολόγηση
ή τροποποίηση αυτού του προϊόντο ή οποιουδήποτε
εξαρτήατό του. Η παρούσα Εγγύηση δεν καλύπτει ζηιέ
που οφείλονται σε εσφαλένη λειτουργία ή εγκατάσταση, ή σε
απόπειρα επισκευή από οποιονδήποτε άλλο εκτό τη GN ή ενό
αντιπροσώπου τη GN που είναι εξουσιοδοτηένο να διενεργεί
εργασίε τη εγγύηση GN. Τυχόν η εξουσιοδοτηένε επισκευέ
ακυρώνουν την εγγύηση.