Lennox Hearth SP5050 Bluetooth Headset User Manual


 
140
Jabra JX10 Bluetooth headset
13 SLOVNÍČEK
1 Bluetooth je rádiová technologie, která umožňuje propojovat
na krátkou vzdálenost různá zařízení, jako například mobilní
telefony a náhlavní sady, bez použití kabelů (přibližně 10 metrů
– 30 stop). Další informace naleznete na adrese
www.bluetooth.com
2 Proly Bluetooth představují různé způsoby komunikace
zařízení Bluetooth s jinými zařízeními. Telefony vybavené
technologií Bluetooth podporují prol headset, handsfree
nebo oba tyto proly. Pro podporu určitého prolu je třeba,
aby výrobce zavedl příslušné povinné funkce do softwaru
telefonu.
3 Párování umožňuje vytvořit jedinečné a šifrované spojení mezi
dvěma zařízeními podporujícími technologii Bluetooth a
dovoluje jim mezi sebou komunikovat. Nebyla-li zařízení Blue-
tooth spárována, nebudou fungovat.
4 Heslo nebo PIN je kód zadaný v zařízení podporující tech-
nologii Bluetooth (např. mobilním telefonu) pro spárování
s produktem Jabra SP5050. Tím může dojít k vzájemnému
rozpoznání produktu Jabra SP5050 a příslušného zařízení a k
jejich automatické spolupráci.
5 V pohotovostním režimu produkt Jabra SP5050 pasivně
čeká na volání. Po ukončení hovoru prostřednictvím mobilního
telefonu přejde náhlavní sada do pohotovostního režimu.