Lennox Hearth SP5050 Bluetooth Headset User Manual


 
162
Jabra JX10 Bluetooth headset
Εάν αισθανθείτε ενόχληση ή βόβο στα αυτιά, σταατήστε τη
χρήση του ακουστικού αέσω και συβουλευτείτε ένα γιατρό.
Με την παρατεταένη χρήση του ακουστικού σε υψηλή ένταση,
τα αυτιά σα πορεί να συνηθίσουν το επίπεδο του ήχου, ε
αποτέλεσα να προκληθεί όνιη βλάβη στην ακοή σα χωρί να
προηγηθεί αισθητή ενόχληση.
Η χρήση του ακουστικού κατά την οδήγηση οχήατο,
οτοσικλέτα, σκάφου ή ποδηλάτου πορεί να είναι επικίνδυνη
και παράνοη σε ορισένε δικαιοδοσίε. Συβουλευτείτε του
τοπικού κανονισού. Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιοποιείτε
το ακουστικό παράλληλα ε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα
η οποία απαιτεί την πλήρη προσοχή σα. Κατά τη διάρκεια ια
τέτοιου είδου δραστηριότητα, η αφαίρεση του ακουστικού από
τα αυτιά σα ή η απενεργοποίηση του ακουστικού θα αποτρέψει
την απόσπαση τη προσοχή σα, ώστε να αποφευχθούν τυχόν
ατυχήατα ή τραυατισοί.
3. Κρατήστε το μακριά από παιδιά:
Η πλαστική συσκευασία του προϊόντο και των συπληρωατικών
ερών του δεν αποτελούν παιχνίδι για παιδιά. Η ίδια η συσκευασία
ή τα πολλά ικρά έρη που περιέχονται σε αυτή πιθανόν να
προκαλέσουν πνιγό αν καταποθούν. Ποτέ ην προσπαθείτε
να αποσυναρολογήσετε το προϊόν όνοι σα. Κανένα από
τα εσωτερικά τήατα δεν πορεί να αντικατασταθεί ή να
επισκευαστεί από τον χρήστη.
Μόνο εξουσιοδοτηένοι αντιπρόσωποι ή κέντρα επισκευών
πορούν να αποσυναρολογήσουν το προϊόν. Εάν, για κάποιο
λόγο, πρέπει να αντικατασταθεί κάποιο τήα του προϊόντο σα,
έστω και αν πρόκειται για κανονική φθορά ή ζηιά, επικοινωνήστε
ε τον αντιπρόσωπό σα.
Αποφύγετε την έκθεση του προϊόντο σε βροχή ή σε άλλα υγρά.
Η απόρριψη του προϊόντο πρέπει να ακολουθεί τα τοπικά
πρότυπα και κανονισού.
www.gnnetcom.com/weee
4. ACA TS028 – Πυροδότηση σε εύφλεκτη ατμόσφαιρα
Μην χρησιοποιείτε το ακουστικό σε περιβάλλοντα όπου
παρουσιάζεται κίνδυνο ανάφλεξη εύφλεκτων αερίων.