Lennox Hearth SP5050 Bluetooth Headset User Manual


 
102
Jabra JX10 Bluetooth headset
13 ORDLISTE
1 Bluetooth er en radioteknologi som kobler enheter, f.eks.
mobiltelefoner og headsett, uten ledninger over en kort
avstand på 10 meter.
Få mer informasjon på www.bluetooth.com
2 Bluetooth-proler er de forskjellige måtene som Bluetooth-
enheter kommuniserer med andre enheter på. Bluetooth-
telefoner støtter enten headsett-prolen, handsfree-prolen
eller begge. For å støtte en viss prol, må en telefonprodusent
implementere visse obligatoriske funksjoner i telefonens
programvare.
3 Tilknytting (også kalt ”parring”) oppretter en unik og kryptert
kobling mellom to Bluetooth-enheter og lar dem kommunisere
med hverandre. Bluetooth-enheter virker ikke hvis enhetene
ikke er tilknyttet.
4 Passnøkkel eller PIN er en kode du oppgir på den Bluetooth-
aktiverte enheten (f.eks. mobiltelefon) for å koble den til Jabra
SP5050. Da kan enheten og Jabra SP5050 gjenkjenne hveran-
dre og automatisk fungere sammen.
5 Standby-modus er tiden når Jabra SP5050 er koblet til, men
ikke er i bruk (fordi det ikke er noen samtale). Når du “avslutter”
en samtale i mobiltelefonen, går headsettet i standby-modus.