Lennox Hearth SP5050 Bluetooth Headset User Manual


 
136
Jabra JX10 Bluetooth headset
10 VAROVÁNÍ!
Bezpečnostní pokyny
1. Než začnete používat tento produkt, postupujte podle
těchto kroků
Před použitím hlasitého reproduktoru nastavte hlasitost na co
nejnižší úroveň a potom pomalu nastavte ovladač hlasitosti na
pohodlnou úroveň.
2. Během používání tohoto produktu
Udržujte hlasitost na co nejnižší úrovni a nepoužívejte hlasitý
reproduktor v hlučném prostředí, v němž můžete mít sklon
zvýšit hlasitost;
Pokud je vyšší hlasitost nutná, zvyšujte ji pomalu;
a
Jestliže pocítíte určitou nepohodu nebo zvonění v uších,
okamžitě přestaňte hlasitý reproduktor používat a poraďte se s
lékařem.
Při opakovaném používání tohoto produktu při vysoké hlasitosti
se vaše uši přizpůsobí této hlasitosti, což může vést k trvalému
poškození sluchu, aniž byste přitom pociťovali nějaké nepříjemné
příznaky.
Používání hlasitého reproduktoru při řízení motorového vozidla,
motorky, plavidla nebo jízdního kola může být nebezpečné a v
některých zemích je zakázáno. Seznamte se s dopravními předpisy
daného státu. Buďte opatrní, jestliže budete používat hlasitý
reproduktor při činnostech vyžadujících vaši plnou pozornost. Při
výkonu jakékoliv takové činnosti sejměte náhlavní sadu z uší nebo
ji vypněte, aby vás nic nerozptylovalo, zabráníte tak nehodě nebo
zranění.
3. Udržujte mimo dosah dětí
Plastové sáčky, ve kterých jsou produkt a jeho části zabalené,
nejsou na hraní. Samotné sáčky nebo řada malých dílů, které ob-
sahují, mohou při spolknutí způsobit zadušení. Nepokoušejte se
produkt demontovat vlastními silami. Uživatel nemůže vlastními
silami vyměnit nebo opravit žádnou vnitřní součást.
Produkt smějí otevřít pouze autorizovaní prodejci nebo servisní
střediska. Pokud je třeba vyměnit jakékoli součásti produktu z
jakéhokoli důvodu, včetně běžného opotřebení nebo rozbití,
obraťte se na prodejce.