Lennox Hearth SP5050 Bluetooth Headset User Manual


 
118
Jabra JX10 Bluetooth headset
3 MED JABRA SP5050 KAN DU GÖRA DETTA
Högtalartelefonens funktioner
Besvara samtal
Avsluta samtal
Avvisa samtal*
Röstuppringning*
Slå om det senast slagna numret*
Stänga av ljudet (”mute”)
Ställa om till nattkörningsläge
* Telefonberoende funktion
I nattkörningsläge släcks alla ikoner och låter dig koncentrera dig
på det viktigaste när du kör – traken.
Tekniska data
Samtalstid upp till 12 timmar/standbytid upp till 200 timmar
Inbyggt uppladdningsbart batteri som laddas med medföl-
jande billaddare
Vikt 75 gram
Räckvidd upp till 10 meter
Bluetooth-proler för headset och handsfree
Bluetooth-specikation (se ordlistan) version 2.0
4 KOMMA IGÅNG
Jabra SP5050 är enkel att använda. Med knappen svara/avsluta på
högtalartelefonen kan du styra olika funktioner, beroende på hur
länge du håller in knappen.
Instruktion: Nedtryckningens varak-
tighet
Kort tryckning Tryck kortvarigt
Tryck Ca.: 1 sekund
Tryck på och håll kvar Ca.: 5 sekunder