Lennox Hearth SP5050 Bluetooth Headset User Manual


 
172
Jabra JX10 Bluetooth headset
Az utoljára tárcsázott szám újrahívása*
Kétszer érintse meg a hívásfogadás/-befejezés gombot.
A hangerő beállítása
Nyomja meg a hangerő növelése vagy a hangerő csökkentése
gombot a hangerő szabályozásához.
A némításhoz nyomja meg egyszerre mindkettőt. Némított
üzemmódban halk csipogás jelzi a beérkező hívást.
A némítás feloldásához nyomja meg ismét mind a két
hangerőgombot.
Hívásátirányítás
A hívásfogadás/-befejezés gomb megnyomásával az
SP5050-ről átirányíthatja a hívást a mobiltelefonra (vagy vissza
a kihangosítóra).
Az SP5050 éjszakai vezetés üzemmódba állítása
Amikor a kihangosító be van kapcsolva vagy készenléti üzem-
módban van, nyomja meg egyszerre a hangerő növelése és a
hangerő csökkentése gombokat. Ekkor a fények kialszanak.
Egy újabb gombnyomással visszakapcsolhatja őket. A ki-
hangosító mindig letompított fényekkel kapcsol be.
* A jelölésű funkciók * attól függnek, hogy telefonja támogatja-e
ezeket a funkciókat. További információkért olvassa el telefon-
jának használati kézikönyvét!
6 A JELZŐFÉNYEK JELENTÉSE
A látható fényjelzések Jelentésük
A bekapcsolásjelző pirosan
világít
A Jabra SP5050 be van
kapcsolva
A csatlakozásjelző
2 másodpercenként
kétszer felvillan
A Jabra SP5050 készenléti
módban van, és nem csatla-
kozik a telefonhoz
A csatlakozásjelző folyama-
tosan villog
A Jabra SP5050 párosítási
üzemmódban van
A csatlakozásjelző kéken
világít
A Jabra SP5050 össze van
kötve a mobiltelefonnal
A hívásjelző kéken világít A hívás a Jabra SP5050-en van
A töltöttségjelző máso-
percenként felvillan
Kevesebb, mint egy óra
beszélgetési idő maradt