Lennox Hearth SP5050 Bluetooth Headset User Manual


 
132
Jabra JX10 Bluetooth headset
4. Telefon vyhledá produkt Jabra SP5010.
Telefon se vás poté zeptá, zda jej chcete s produktem spárovat.
Akceptujte stisknutím tlačítka „Ano“ nebo „OK“ na telefonu a
zadejte heslo nebo PIN = 0000 (čtyři nuly). Po dokončení
párování se v telefonu zobrazí potvrzení.
4. V případě neúspěšného párování opakujte kroky 1 až 3.
Chcete-li produkt Jabra SP5050 spárovat s jiným telefonem,
můžete jej přepnout do režimu párování ručně:
1. Vypněte hlasitý reproduktor.
2. Stiskněte a podržte tlačítko pro příjem/ukončení volání
přibližně 7 sekund, dokud indikátor stavu připojení nezačne
nepřetržitě blikat.
3. Nastavte mobilní telefon Bluetooth tak, aby vyhledal hlasitý
reproduktor (viz pokyny výše).
5 JAK NA TO
Přijetí volání
Klepněte na tlačítko pro příjem/ukončení volání
Ukončení volání
Klepněte na tlačítko pro příjem/ukončení volání
Volání
Volání z mobilního telefonu (v závislosti na jeho nastavení)
se automaticky přenese do hlasitého reproduktoru. Pokud váš
mobilní telefon tuto funkci nepodporuje, stisknutím tlačítka
pro příjem/ukončení volání produktu Jabra SP5050
přesměrujte volání na hlasitý reproduktor.
Odmítnutí volání*
Chcete-li odmítnout příchozí volání, jakmile začne telefon
vyzvánět, stiskněte tlačítko pro příjem/ukončení volání. V
závislosti na nastavení telefonu bude volající buď přesměrován
na hlasovou schránku nebo uslyší obsazovací tón.