Lennox Hearth SP5050 Bluetooth Headset User Manual


 
116
Jabra JX10 Bluetooth headset
SVENSKA
1 TACK!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2 OM JABRA SP5050. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
3 MED JABRA SP5050 KAN DU GÖRA DETTA. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
4 KOMMA IGÅNG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
5 HUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
6 LAMPORNAS INNEBÖRD.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
7 SKÖTSEL AV HÖGTALARTELEFONEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
8 FELSÖKNING OCH FAQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
9 BEHÖVER DU MER HJÄLP? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
10 VARNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
11 GARANTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
12 CERTIFIERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
13 ORDLISTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Partnumber 32-00116 RevA