Lennox Hearth SP5050 Bluetooth Headset User Manual


 
184
Jabra JX10 Bluetooth headset
kończenia połączenia na słuchawce SP5050, aby przenieść na
nią połączenie.
Aby odrzucić połączenie*
Naciśnij przycisk odbierania/kończenia połączenia, gdy dzwoni
telefon, aby odrzucić połączenie przychodzące. W zależności
od ustawień telefonu, osoba dzwoniąca zostanie przekierowa-
na do skrzynki poczty głosowej lub usłyszy sygnał zajętości.
Aby aktywować wybieranie głosowe*
Naciśnij przycisk odbierania/kończenia połączenia. Dla
uzyskania optymalnych rezultatów nagraj komendę wybierania
głosowego przy użyciu zestawu słuchawkowego. Więcej infor-
macji dotyczących tej funkcji zawiera instrukcja obsługi telefonu.
Aby ponownie wybrać ostatni numer*
Naciśnij dwukrotnie przycisk odbierania/kończenia połączenia.
Aby dostosować dźwięk i poziom głośności
Naciśnij przycisk zwiększenia lub zmniejszenia głośności,
aby ustawić głośność.
Aby wyciszyć, naciśnij jednocześnie przyciski zwiększenia i
zmniejszenia poziomu głośności. Podczas wyciszonej roz-
mowy odtwarzany będzie sygnał ostrzegawczy o niskiej
częstotliwości.
Aby przywrócić głośność, naciśnij jeden z przycisków regulacji
głośności.
Aby przenieść połączenie
Aby przenieść połączenie ze słuchawki SP5050 na telefon
komórkowy (lub z powrotem na słuchawkę), naciśnij przycisk
odbierania/kończenia połączenia.