Lennox Hearth SP5050 Bluetooth Headset User Manual


 
117
Jabra JX10 Bluetooth headset
1 TACK!
Tack för att du valde Jabra SP5050 Bluetooth högtalartelefon. Vi
hoppas att du kommer att få stor glädje av den! Denna handbok
kommer att hjälpa dig att komma igång och att få ut så mycket
som möjligt av högtalartelefonen.
Högtalartelefoner kan avge ljud med hög volym och högfrekventa
toner. Att utsätta sig för sådana ljud kan leda till permanenta hör-
selskador. Ljudnivån kan variera beroende på förhållanden som
vilken typ av telefon du använder, dess mottagning och volymin-
ställning, och den omgivande miljön. Var vänlig läs nedanstående
säkerhetsanvisningar innan du börjar använda högtalartelefonen.
2 OM JABRA SP5050
1
Knapp för svara-/avsluta
2
Öka ljudvolymen
3
Sänk ljudvolymen
4
Laddningskontakt
5
På-indikering
6
Indikering för anslutningsstatus
7
Indikering för samtalsstatus
8
Batteriindikering
4
3
5
6
7
812
Fig. 1
Fig. 2