Lennox Hearth SP5050 Bluetooth Headset User Manual


 
217
Jabra JX10 Bluetooth headset
Garanti Sınırlaması
Bu garanti, yalnızca ürünü ilk satın alan kişi için geçerlidir ve ürün
satılır, ya da başka bir şekilde diğer bir kişiye aktarılırsa, sona erme
tarihi beklenmeden otomatik olarak sona erer. GN tarafından bu
bildiri ile sağlanan garanti, ikinci el ürünler için değil, yalnızca
kullanılmak üzere satın alınmış ürünler için geçerlidir. “Olduğu
gibi” ve herhangi bir garanti içermeden yapılan ikinci el satışlar
için geçerli değildir.
Özellikle mikrofon rüzgarlık başlıkları, kulak yastıkları, modüler
şler, kulaklık süngeri, dekoratif kaplamalar, piller ve diğer
aksesuarlar gibi normal yıpranma ve aşınmaya maruz kalabilecek
sınırlı ömürlü parçalar garanti kapsamı dışındadır.
Bu garanti, fabrikada basılmış seri numarası, tarih etiketi ya da
ürün etiketi değiştirilmiş ya da üründen sökülmüşse geçersizdir.
Bu Garanti, görünümde meydana gelen ya da yanlış, kötü,
ihmalkar kullanım, Doğal Afetler, kaza, ürünün ya da herhangi
bir parçasının sökülmesi ya da değiştirilmesinden kaynaklanacak
hasarları kapsamaz. Bu garanti, yanlış kullanma, bakım ya da
montaj veya GN ya da GN’in garanti kapsamına aldığı onarımları
yapabilme yetkisine sahip GN bayileri dışında kişilerce yapılmış
onarım girişimleri sonucunda meydana gelecek hasarları kapsa-
maz. Yetkisiz kişilerce yapılan onarımlar bu garantiyi geçersiz hale
getirir.
BU GARANTİ ALTINDA YAPILAN ONARIM YA DA PARÇA
DEĞİŞİMLERİ, TÜKETİCİNİN BAŞVURABİLECEĞİ TEK YOLDUR.
GN, BU ÜRÜNÜN HİÇBİR AÇIK YA DA İMA EDİLEN GARANTİSİNİN
ÇİĞNENMESİNDEN MEYDANA GELEBİLECEK TESADÜFİ YA DA
SONUÇTA ORTAYA ÇIKABİLECEK HASARLARDAN SORUMLU
OLMAYACAKTIR. YASALAR TARAFINDAN YASAKLANAN KAPSAM
DIŞINDA BU GARANTİ ÖZELDİR VE SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR
AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ DAHİL OLMAK, ANCAK BUN-
LARLA SINIRLI OLMAMAK KOŞULUYLA HER TÜRLÜ AÇIK YA DA İMA
EDİLEN GARANTİNİN YERİNİ ALMAKTADIR.
NOT! Bu garanti size özel haklar sağlar. Yerel farklılıklar gösterebi-
lecek başka haklara da sahip olabilirsiniz. Bazı yasalar, tesadü ya
da sonuçta meydana gelen hasarların ya da ima edilen garantilerin
hariç tutulması ya da sınırlandırılmasına izin vermemektedir. Bu
nedenle yukarıda bahsedilen harici durumlar sizin için geçerli
olmayabilir. Bu garanti, yürürlükteki tabi olduğunuz ulusal veya
yerel yasalara bağlı yasal (kanuni) haklarınızı etkilemez.