Lennox Hearth SP5050 Bluetooth Headset User Manual


 
81
Jabra JX10 Bluetooth headset
1. De headset opladen
Zorg dat de Jabra SP5050-luidsprekertelefoon gedurende twee
uur volledig wordt opgeladen voordat je deze gaat gebruiken.
Gebruik alleen de in de doos meegeleverde lader. Gebruik geen
laders van andere apparaten. De Jabra SP5050 kan hierdoor
beschadigd raken.
Sluit de luidsprekertelefoon aan zoals afgebeeld in afb. 2. Als
indicatielampje (LED) constant rood is op de autolader, laadt de
headset op. Als het indicatielampje (LED) groen is, is deze volledig
opgeladen.
2. De luidsprekertelefoon in- en uitschakelen
Druk op de toets beantwoorden/beëindigen om de luidspreker in
te schakelen (zie afb. 1).
Het indicatielampje voor de stroom gaat branden. Het indica-
tielampje voor de verbindingsstatus knippert elke 2 seconden
twee keer, totdat de Jabra SP5050 op de mobiele telefoon wordt
aangesloten. Het indicatielampje wordt vervolgens constant
blauw.
Druk op de toets beantwoorden/beëindigen totdat je ikkeringen
ziet om de luidsprekertelefoon uit te schakelen.
Met Jabra AutoO schakelt de luidsprekertelefoon, 15 minuten
nadat de verbinding met de mobiele telefoon is verbroken,
automatisch uit. Het maakt dus niet uit als je de SP5050 niet
uitschakelt bij het verlaten van de auto. De SP5050 zorgt hiervoor.
3. Met de telefoon paren
Voordat je de Jabra SP5050 kunt gebruiken, moet je deze met
jouw mobiele telefoon paren.
1. Met Jabra Autopairing schakelt de luidsprekertelefoon automa
tisch over naar de paarmodus nadat je deze de eerste keer hebt
aangezet.
2. Stel je Bluetooth-telefoon in om de Jabra SP5050 te ‘ontdekken’.
Volg de handleiding van uw telefoon. Meestal gaat het om
de volgende menu’s van uw telefoon: ‘instellen’, ‘aansluiten’ of
‘Bluetooth’. Vervolgens selecteer je de optie om een Bluetooth
apparaat te ‘ontdekken’.* (Zie voorbeeld van een standaard
mobiele telefoon in afb. 3.)