Philips SCD450 Two-Way Radio User Manual


 
Vastaus
NiMH-akut pitää ladata ja purkaa kokonaan noin kolme kertaa,
ennen kuin niiden koko kapasiteetti on käytettävissä.
Akun säilyttäminen kytkettynä jatkuvasti lataustelineeseen voi
lyhentää akun käyttöikää. Jos laitetta ei käytetä pitkähköön
aikaan, akun varaus purkautuu vähitellen.Tämä on normaalia,
Akun varaus palautuu lyhyellä latauksella.
Latausmerkkivalo (C-6) syttyy heti, kun vanhempien yksikkö
asetetaan lataustelineeseen. Se himmenee vähitellen akkujen
latautuessa, mutta jää sitten palamaan ilmaisten vanhempien
yksikön olevan kytkettynä.
Tässä tapauksessa akku on luultavasti täysin tyhjä.
Noin 30 minuutin lataamisen jälkeen vanhempien yksikön voi
luultavasti kytkeä päälle sen ollessa lataustelineessä.
Aseta mikrofonin herkkyyskytkimen asetus suuremmaksi
lapsen yksikössä ja/tai siirrä lapsen yksikkö lähemmäksi lasta
(älä aseta sitä 1 metriä lähemmäksi lasta).
Aseta mikrofonin herkkyyskytkimen asetus pienemmäksi lapsen
yksikössä ja/tai siirrä lapsen yksikkö lähemmäksi lasta
(älä aseta sitä 1 metriä lähemmäksi lasta).
Olet luultavasti siirtynyt toiminta-alueen ulkopuolelle.
Siirry toiseen paikkaan tai lähemmäksi lapsen yksikköä.
Ota huomioon, että uuden yhteyden muodostaminen kestää aina
noin 30 sekuntia.
SU
Kysymyksiä ja vastauksia
192
Kysymys
Miksi uuden akun toiminta-
aika on ilmoitettua lyhyempi
ensimmäisen latauskerran
jälkeen?
Akun varaus kuluu nopeasti
loppuun. Mistä tämä johtuu?
Pienen vanhempien yksikön
lataustelineen (C-5)
latausmerkkivalo (C-6) palaa
jatkuvasti punaisena, vaikka
ilmoitettu latausaika on jo
kulunut. Mistä tämä johtuu?
Pientä vanhempien yksikköä ei
voi kytkeä päälle heti sen
jälkeen, kun se on asetettu
lataustelineeseen.
Vanhempien yksiköt reagoivat
liian hitaasti/myöhään lapsen
itkuun.
Vanhempien yksiköt reagoivat
liian herkästi ympäristön
ääniin.
Yhteys katkeilee, äänessä on
katkoksia jne.