Philips SCD450 Two-Way Radio User Manual


 
SU
Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisuehdotus
Häiriöitä huono Matkapuhelin tai langaton puhelin Siirrä puhelimet kauemmaksi
kuuluvuus. liian lähellä lapsen yksikköä. lapsen yksiköstä.
Häiriöitä muista lähistöllä Kytke kaikki yksiköt muulle
olevista itkuhälyttimistä. kanavalle käyttämällä
kanavanvalintakytkintä (A-9, B-8,
C-8).
Paristojen tai akun varaus Lataa pienen vanhempien
vähissä. yksikön akku (C-14) ajoissa.
Vaihda suuren vanhempien yksikön
ja/tai lapsen yksikön paristot.
Lähetyssignaali on kantaman Siirrä vanhempien yksikköjä
ulkopuolella: esimerkiksi lapsen lähemmäksi lapsen yksikköä.
yksikön ja vanhempien yksikköjen
välissä voi olla liian monta seinää
ja/tai välikattoa.
Vanhempien yksiköt ovat liian Siirrä vanhempien yksiköt
lähellä ikkunaa ja sieppaavat kauemmaksi ikkunasta.
häiriösignaaleja muista laitteista.
LINK-merkkivalot Yksiköt ovat toiminta-alueen Siirrä yksiköt lähemmäksi toisiaan.
(B-3, C-9) vilkkuvat ulkopuolella.
punaisena / LINK-
hälytyksen äänimerkki Häiriöitä toisesta Kytke käyttöön jokin muu kanava
kuuluu. itkuhälyttimestä. (A-9, B-8, C-8).
Häiriöitä muusta FM-laitteesta. Poista toinen FM-laite.
191
Vianmääritys